Hjem

Ny formand


Efter gårsdagens generalforsamling i Otterup Markedsforening, står det klart at foreningen skal have ny formand, da Stig Thomsen trak sig.


Det var annonceret i forvejen at Stig ikke længere ønskede at fortsætte bestyrelsesarbejdet og derfor sluttede han formandens beretningen med disse ord:


"Sluttelig vil jeg gerne takke for den tillid jeg er blevet vist i de 12 år jeg har været medlem af bestyrelsen, heraf 7 år som næstformand og senest 4 år som formand. Det har været nogle gode år med mange gode og fornøjelige timer.


Der er sket meget i årene stort set alle positive ting, men nu synes jeg at min tid som aktiv er ved at være brugt op og vil derfor - som annonceret - trække mig fra bestyrelsen."


Ligeledes trak Klaus Madsen sig, grundet for meget frivilligt arbejde.


Bestyrelsen kan glæde sig over at Jane Nordberg Larsen stillede op som nyt medlem af bestyrelsen og naturligvis blev valgt ind.


Bestyrelsen består herefter af: Rasmus Fischer, Erland Willumsen, Torben Storm, Michael Christensen, Finn Frederiksen og Jane Nordberg Larsen.


Næste skridt er at den nye bestyrelse, som vedtægterne foreskriver, konstituerer sig.

Generalforsamling


Så er det ved at være tid til generalforsamling i Otterup Markedsforening og det bliver holdt på POP'en, der er en af sponsorerne for foreningen.


Tirsdag den 14. marts kl. 1900.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab for året

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af gebyr for stadeplads.

6. Valg

7. Eventuelt


I år er det med tilmelding da vi sidste år havde overvurderet deltageropmødet en hel del!


Tilmelding på info@otterupmarked.dk senest den 12. marts.

Bryggergårdens & Kærgårdens venner

 

Foreningen Bryggergården og Kærgårdens Venner har 9 arbejdende bestyrelsesmedlemmer.

 

"Vi besøger Bryggergården og Kærgårdens forskellige afdelinger 2 gange om året.

 

Her serverer vi smørrebrød med tilhørende øl/vand ogsnaps. Enkelte gange byttes smørrebrød ud med varm mad. Til den efterfølgende kaffe serveres lagkage.

 

Vi har altid et orkester med. De spiller og synger under spisningen. Herefter deles sanghæfter ud, så vi sammen med beboerne synger de kendte sange.

 

Hvis der er stemning for det, bydes der op til dans.

 

Sommerfest og julearrangement er også en årlig begivenhed. Vores arrangementer er til stor glæde for beboerne.

 

Ønsker man at støtte foreningens arbejde, kan dette gøres ved at indbetale et beløb til Nordfyns Bank reg. nr. 6862 konto nr. 0001045464.

 

Årligt kontingent Enlig: kr. 50 kr. Ægtepar: kr. 100 kr. Husk navn og adresse."

 

Bryggergården og Kærgårdens Venner støttes også af Otterup Markedsforening.

Nye sponsorer mv.


Markedsforeningen er i år igen lykkedes med at få udvidet sponsor-staben med hele 4 nye sponsorer:


Kontec ApS

DP Facader

Hovendals

Luna's Pølsevogn

Hasmark Grill & Minigolf


Vi er glade for at vore sponsorer ønsker at deltage sammen med Markedsforeningen om at støtte vore plejehjemsbeboere via

Bryggergården og Kærgårdens Venner, der er en forening med formålet

at støtte aktiviteter for centrenes beboere samt aflastningspladser, således at hverdagen bliver afbrudt af hyggelige oplevelser.


Så nu er vi ved at være helt klar til den nye sæson, der jo som bekendt starter den 4. juni kl. 0900.


I år er der i lighed med tidligere år (med undtagelse af coronaåret 2020) kaffe og rundstykker fra kl. 9 - 10.


Det er som sædvanligt Otterup bageri der sponserer rundstykker og Kaffeimperiet der sponserer den tilhørende kaffe.

Plakatafsløring


Så er der igen Torvemarked og Otterup Markeds Plakat 2022 er for 15. gang udført af Finn Frederiksen, der vanen tro har en lille historie om plakaten:


På plakaten er der lagt op til sol, sommer og festhumør.


Blomster, frugt og grønt er på plads - Alle skuffer og skabe er blevet tømt - for at blive solgt på markedet - måske kan du gøre en god handel?


Alle nyder tonerne fra musikken og musikeren soler sig i hans lille beundrer.


Rachid står i døren og overvåger om alt går godt, at alle gæsterne hygger sig - måske nydes et glas og lidt lækkert spiseligt.


Også Torvemarked foreningens faste stab Erland, Katinka og Emma står klar ved tombolaen, salg af lodder med mange gode præmier - under opsyn af den ”gamle” formand og hans hund.


Torvet der ligger dejligt perfekt i ”smørhullet” til sådan en markedsdag – tæt på alt, med masser af mennesker fra nær og fjern - klar til hygge og indkøb.


Finn F.

Så nærmer vi os

Dato 05.05.22


Nu skal du kun sove 30 gange før årets første torvemarked starter på Torvet i Otterup. Det er i år 24. sæson og vi kan vel uden at overdrive, sige at det er en tradition.


Som vi plejer (når der ikke lige er corona) serveres der kaffe og rundstykker mellem kl. 9 og 10. Og som sædvanligt er det Otterup Bageri og Kaffeimperiet der sponserer.


I år er det vores lokale sanglærke Vanessa der underholder første markedsdag fra scenen, sammen med en veninde.


Kom frisk....

Generalforsamling


I sidste uge var der generalforsamling i Otterup Markedsforening.


Det var som sædvanligt ikke noget tilløbsstykke, men det gør heller ikke noget så længe torvemarkederne er.


Der blev set tilbage på et godt år, med stort set ingen coronarestriktioner og god tilslutning fra både kræmmere og gæster, samt et godt resultat til glæde for Foreningen og Bryggergården og Kærgårdens Venner.


Vores æresmedlem Børge Nielsen svingede dirigentstokken og sørgede for god ro og orden.


Der blev skiftet lidt ud i bestyrelsen hvor Henning Longet og Kirsten Schnor havde valgt nye udfordringer. Det gav så plads til Finn Frederiksen og Michael Lynge Christensen.


Bestyrelsen ser frem til markedsår nummer 24 i rækken med ønsket om at coronaen denne sommer er helt væk og at det igen vil blive et godt år med samme gode opbakning til markederne som vanligt.

Nye tider


Vi kan nu offentliggøre at årets første torvemarked, bliver lørdag den 4. juni 9 – 14.


Lige en lille opdatering af gamle og nye regler.


I år har vi lavet lidt om på markedet i forhold til kræmmerne:


1. Det er ikke tilladt at sætte sin stand op før kl. 0600 lørdag morgen. Dette af hensyn til beboerne som klagede over meget støj sidste år.


2. Der må ikke holdes pladser til andre kræmmere. Det har man for den sags skyld aldrig måttet, men vi har ikke været ret gode til at håndhæve det.


3. Normalt er staderne mellem 3 og 5 meter brede, dybden afhænger af hvor man står. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at påtale store afvigelser fra normalen og give restriktioner for fremtidige markeder til pågældende kræmmer.


Det er kun bestyrelsen der må holde pladser og det er for tiden kun til Storms Fisk, Lindegården, Røgeost og en plads til os selv.


4. Det er stadig 50,- kr. for en stand. Børn der sælger legetøj og frivillige foreninger har gratis stader.